Dalok

Comments: No Comments

95. zsoltár – Exultet

Ujjongjunk ajkunk dalban az Úrnak, Jöjjetek üdvünk sziklája elé, járuljunk hozzá, dicsérő szóval, zengve magasztos énekét! 1) Mert…

A Bárány vére

A Bárány vére megtisztít A Bárány vére megtisztít A Bárány vére megtisztít És mindent újjá tesz. Újjá tesz, újjá tesz. A…

A béke reménye

Hegedű, cselló: Hallgasd meg a városod szívét, hogy dobog egy csendes éjszakán. Olyan mint egy néma dal, talán, várja már a…

A csend himnusza – Kis herceg

A csend himnuszát zengem, dalt a dallá vált csendben. Éneked éneklem hozzád csend, Isten…

A földről az égre

hegedű 1,2; cselló 1,2: 1. A földről az égre, irgalmat kérve száll fel az ének: mentsd meg a néped! Az égből a földre kegyelem…

A forrásnál

Vokál: A fenti vokál újabb átdolgozása négy szólamban, F-dúrban: Hangszerelés: heg.1; heg.2; brácsa, cselló Ha…

A jó pásztor életét adja

Fuvola kíséret: Srings kíséret: Zenekaros feldolgozás: hegedű I; hegedű II; cselló I; cselló II 2015.09.12. Egyházmegyei…

A kegyelem árad

A kegyelem árad, és árad, és árad, a kegyelem árad, mint az eső, a kegyelem árad és árad mindenhol. Jézus, tebenned bízom, Jézus,…

A kegyelmed elég (Your Grace is Enough)

Zongora és vokálkotta, eredeti angol szöveggel: Hűséges vagy, ó Istenünk, A harcokban nem nekünk kell győznünk. Csendes…

A mélyből hozzád száll szavam

Kristin Gordon/Sata Attila A mélyből hozzád száll szavam, Uram, irgalmazz! A bajban lelkem társtalan, Krisztus kegyelmezz! Segíts!…

A mélyből kiáltok

Kereki Krisztina…

A mennybe’ fenn a trónusnál

1. A Mennyben fent a trónusnál, Hol Krisztus értem közbenjár, Nagy főpap, égi kezesem, Örökre biztos védelmem. Markába véste…

A mi Istenünk

Az alsó videó hangszeres kottái: heg.1; heg.2; brácsa, cselló Kegyelmed elég, több, mint elég. Igédben bízok én Így várok…

A segítő Isten

146. zsoltár nyomán Fuvola, hegedűI, hegedűII, cselló: Refr! Dicsérd, lelkem, az Urat! Áldom az Urat, ameddig élek, zsoltárt…

A sír üres

A sír üres, a kő elgördült, elvégeztetett A halál nem tartotta fogva, felemeltetett S feltámadott dicsőségben, él, Jézus él,…

A Szentlélek leszáll

A Szentlélek leszáll, és minden megváltozik, megnyílik szemed. A Szentlélek leszáll, és új emberré leszel, meglátod Őt, aki…

A szeretet

Cselló, hegedű, fuvola kísérettel: Szólhatok bár angyalok nyelvén, szeretet nem ég bennem, mit sem érek én. Szólhatok bár…

A szívemet átadom

A szívemet átadom én, Ó, nézd, leteszek mindent lábad elé, Mi nélküled benne volt kár és szemét, Uram, szívemet átadom én! A…

A szívünkig ér

Eléd jövünk, mert látjuk már mit véghezvittél, és mindazt mi vagy páratlan Úr, nincsen más kegyelmed el nem hagy A szívünkig ér…

A Te nevedben

A Te nevedben mi …

A vakok látnak

A vakok látnak, a sánták járnak A halottak ébrednek álmukból Kik rabok voltak, most megszabadulnak A szegényeknek örömhír…

A világnak Krisztus kell

idézet II. János Pál pápától Csellóra és fuvolára: A fenti hangszerelés átirata: fuvola, klarinét, tenorkürt, hegedű 1,…

Abba, Atyánk!

//: Abba Atyánk! Abba Atyánk! Abba Atyánk! Abba Atyánk! :// Urunk, Te megszabadítottál, bilincseinktől, s önmagunktól, Krisztus a…

Add a kezed

fuvola, cselló: Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, Zengjünk az Úrnak alleluját! Add a kezed, hogy zengjünk az…

Add meg, Istenem!

Add meg Istenem, hogy a fény, enyém legyen, ki ma bennem megszületett, enyém legyen, hogy átöleljen Ő, az a végtelen szeretet, ki ma…

Add nekem szereteted

Uram, add nekem szereteted, hadd legyek égő, fényes jeled! Lobbanj fel a szívemben égi, tiszta láng, lelkemet, békéd járja át! 1. A…

Adjatok hálát az Istennek

1. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének! Hirdessétek dicséretét, és minden jótéteményét! Beszéljétek a nép…

Adjunk hálát

fuvola: Adjunk hálát az Úrnak, Aki meghalt és feltámadt. Ő a mennybe ment és a trónon ül, onnan várjuk, míg eljő. Alleluja! Az…

Adonáj

Adonaj, Te vagy pásztorom, Tebenned megvan mindenem. Dús legelőkre, nyugodt vizekhez terelsz, és felüdíted lelkem. A-do-naj,…

Advent – előjáték

Fuvola, hegedű, cselló Másik hangszerelés: Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég, az arcomra álmos köd szitál; Süket,…

Adventi hírnök

Adventi hírnök: friss fenyőág, Lobog az első gyertyaláng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. Ujjong…

Agnus Dei

Furulya, klarinét, hegedű, cselló I, csellóII: Isten Báránya, Te elveszed minden bűnünket, Irgalmazz nekünk! Isten Báránya,…

Ahány csillag van az égen

Kereki Krisztina kottái: 1. Ahány csillag van az égen, annyi áldást adtál nékem, Istenem. :/:Köszönöm, hogy jól ébredtem, lesz ruhám…

Aki szereti Őt

Minden lélegzetem dicsérjen, Minden mozdulatom Minden, ami vagyok, dicsérjen Mert a Tied vagyok Együtt felállunk egy szívvel és…

Áldalak búval

József Attila: Áldalak búval, vigalommal c. megzenésített verse Heg.I. heg.II. cselló: Áldalak búval,…

Áldalak jó Uram – Alleluja

Fuvola, oboa, fagott, hegedű, cselló Áldalak jó Uram, hűséged végtelen, bízhatok örökké szent…

Áldalak Jó Uram, teljes szívemből

fuvola, klarinét, kürt, hegedű I hegedű II. cselló: Szűcs András hangszerelése: hegedű 1, hegedű 2, hegedű 3: Áldalak jó…

Áldásoddal megyünk

Szűcs András hangszerelése: Az alábbi hangszerelés egy kis terces modulálásra ad lehetőséget furulya 1, furulya 2, hegedű 1, hegedű 2,…

Áldjad én lelkem az Urat!

Fuvola, hegedű, cselló Másik kíséret: Áldjad én lelkem az Urat! Áldjad én lelkem az Urat! Áldjad én lelkem, áldjad én…

Áldom Szent Neved

A dal kottája: Líraibb változatban (csak ének és gitárakkordok): Dicsőítő, többszólamú változat: Partitúra zongorára és…

Áldott – Adore

Ford.: Barna-Pap Rozália Eljöttél a Mennyből, gyermekké lettél.Életem és lelkem Téged áld!Magasságos égből, EmmánuelÖrök…

Áldott éj

Eljött újra az éj, a csendes éj. Szívünk kitárja ajtaját a teljesség felé. Elnémult a város, a világ aludni tér, mert nem értette…

Áldott Istenünk!

Fuvola, cselló Áldott Istenünk, a szívünket fogadd el, Felajánljuk munkánk a kenyérrel ! Kérünk, fogadd el ezt a fehér…

Áldott legyen az Úr

Fuvola, hegedű Áldott legyen az Úr, alleluja, alleluja ! Megváltott bűneinktől, alleluja, alleluja ! R.: /: Szent az Úr, szent…

Áldott legyen az Úr neve (Blessed Be Your Name)

Áldom szent neved a mézzel folyó földeken Hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet Áldom szent neved, ha az út a pusztába vezet A…

Alleluja

Alleluja! Ég és föld velünk ünnepel,együtt áldjuk az Úr nevét! Betölti szívünk az örömhír, Jézus ma is köztünk…

Alleluja

Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja! Föltámadt Krisztus, örvendjetek, megváltást, békét szerzett néktek! Csendüljön ének…

Alleluja (Fehér rózsa)

Furulya, oboa, hegedű I, hegedű II, cselló: Fehér rózsa, piros rózsa, kinyílott virága: Isten áldása. Alleluja! Alleluja!…

Alleluja (Taizé-i)

Szűcs András hangszerelése: furulya 1, furulya 2, hegedű, cselló: Keressétek előbb Isten országát, és az Ő igazságát, és…

Álmodjék Rólad a szívünk

Immár a nap leáldozott, Teremtőnk kérünk tégedet, Légy kegyes és maradj velünk, Őrizzed, óvjad népedet! Álmodjék rólad a…

Ámen – Az Úrnak Lelke legyen rajtam

Az Úrnak Lelke legyen rajtam, jöjjön, aki szomjazik, vegye el az életét! Az Úr az, aki fölkent engem, Ő ad szabadságot, fényt a sötétben…

Amikor még sok éve

Weöres Sándor megzenésített verse Amikor, még sok éve, kisfiú voltam, ha viharfelhő közeledett, anyámhoz futottam. Évek szálltak…

Annak ki a trónon ül

hegedű kísérettel: //: Annak, ki a trónon ül És a Báránynak! :// Legyen áldás és dicsőség, Tisztelet és hatalom…

Annyira szeretem

Partitúra (ének, zongora, cselló kivonatokkal)A Rád hangolva dicsőítő csapatának 2017-es feldolgozása: Még nem is éltem,Ő már…

Anyád méhétől fogva

Két szólamú kotta: Fuvola, hegedű, cselló: Újabb hangszerelés: fuvola 1-2; klarinét; hegedű…

Anyámnak az egyháznak

Anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Legfőbb óhajom, hogy téged szeresselek, hogy téged szeresselek mindhalálig. Másik…

Apokrif ima

Szűcs András hangszerelése: Fuvola, furulya, hegedű, cselló: Oldani Uram, s oldódni vágyom, Üdvözíteni, és üdvözülni…

Aranymosó

Keszei István megzenésített verse Aranymosóként majd belőled is kimossa néhány arany-szemcséjű percét az idő. Nehéz, súlyos…

Ároni áldás

fuvola, klarinét, kürt, Hegedű1, hegedű2, cselló: Áldjon meg téged az Úr!Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg…

Átölel jelenléted

A kotta a dics-suli honlapjáról származik Átölel jelenléted, ébren is csak rólad álmodom Várok rád, s azt remélem, szelíd…

Atyám két kezedben

Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom, biztonságot csak Tőled kapok! Újjá így teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van…

Atyám, Istenem

Atyám Istenem, szerelmed hozott létre engem, Édesanyám méhében már, Te szőtted a testemet. /2x Úgy alkottad lényem, hogy…

Atyám, szerelmed erős

Atyám, szerelmed erős és végtelen. Hogyan maradhat tiszta az életem? Szívembe rejtem szent igéidet, hogy ne vigyen bűnbe soh…

Atyám, tied vagyok!

Hegedű I, II.: fuvola 1,2; hegedű 1,2; cselló 1,2: Szűcs András hangszerelése: fuvola, hegedű,…

Ave Maria

Én mindig bíztam benned vándorlásomon, és te oltalom voltál. Nincs gyenge pillanat, mely téged megtagad, bennem szép szavad szól…

Ave Maria

Hegedű, cselló: A hanganyag hangszerelése nem azonos a kottában találhatóval Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta…

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora…

Az egekig ér

Mikor a gonoszság megnövekszik Csalás és álnokság jónak tűnik Ha tapos minden láb, s gyilkol a kéz A szemem Tereád néz…

Az egész föld felett

Többszólamú kotta vegyeskarra: Hegedű, cselló: A fenti hangszerelés kiegészítése: Fuvola, Klarinét 1, Klarinét 2,…

Az egyháznak a Jézus a fundámentoma

1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, szent Ígére épült fel lelki temploma. Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva…

Az élet Ura vagy

Az élet Ura vagy Te Jézus, halál nem árthatott neked. Te átgázoltál a halálon, legyőzte örök életed. Körülvettél…

Az emberhalász panasza

Uram, hagyj! Gyenge vagyok! Hát nem látod: most akarok! Miért kínzol még mindig engem? Az emberhalászás ma lehetetlen. Nehéz időket…

Az Úr az én Pásztorom

Az Úr az én pásztorom, és nem hiányzik semmi. Igaz úton vezérel, nevéhez híven, Jahve! A nyugalom vizéhez terel és felüdíti…

Az Úr az én pásztorom

23. zsoltár nyomán fuvola 1,2; klarinét; Hegedű 1,2: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőn nyugtat engem, s…

Az Úr dicsérete

Fuvola, hegedű, cselló I, cselló II: A fenti hangszerelés átirata: fuvola, klarinét, tenorkürt, hegedű 1, hehegű 2,…

Az Úr érkezése

1. Mikor elhagytak, mikor lelkemet roskadozva vittem, akkor csendesen és váratlanul átölelt az Isten. 2. Hogyha Isten hív, mint a…

Az Úr fent van

Az Úr fenn van a szent helyén, dicsérjük az Urat! Az Úr itt van az Ő népe közt, dicsérjük az Urat! Dicsérjük, dicsérjük, dicsérjük…

Az Úr Istent magasztalom

1. Az Úr Istent magasztalom, jóvoltáról emlékezem, mindig Hozzá folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom. 2. Számtalan kínokban…

Az Úr jósága

Jeremiás siralmai nyomán Zongora, fuvola, hegedű I, hegedű II, cselló: Szűcs András hangszerelése: fuvola, furulya,…

Az Úr szent nevét

1. Az Úr szent nevét új énekkel zengjük, szívünket hozzá emeljük föl együtt! Ha lelke átjár, soha nem feledjük az Úr szent nevét,…

Az Úrnak szüksége van rád

Fuvola,…

Az Út (keresztút)

Az utcák megtelnek majd

Kereki Krisztina Kottái: Az utcák megtelnek majd, fenséges dicséreteddel,városunk népe így kiált: Halleluja!Nemzetünk térdre…

Az úton a vak ember

/:Az úton a vakember ül és kiált :/ x3 O, o, o! Hol van az út, hol van a fény, az igazság, ami haza visz, o, o, o, o, o. 1. A béna is…

Azt szeretném

Azt szeretném, ha a két szemed boldogan nézné az életet! És mondanám százszor: gyermekem! Mert győzni fogsz múló éveken, de nem lesz…

Bárányom

Fuvola, klarinét, kürt, hegedű I, hegedű II, cselló: A fenti hangszerelés átirata: fuvola 1-2; klarinét; hegedű 1-2: 1.…

Barátom lettél

Barátom lettél, több vagy mint egy testvér, szívemben még él, mikor megérintettél. Jézus, Jézus, Jézus, hű társam…

Bárhonnan fújhat a szél – Joy of the Lord

1) Mikor úgy érzem, hogy senki sincs, hogy senki sincs velem, akkor mellém lépsz és megfogod és megfogod kezem, és hogy vigyázol rám, s…

Bármerre mész

1) Bármerre mész, bármerre jársz utadon vezessen Isten, s akkor biztos, hogy jó úton jársz! Refr.: Nyomaidban virágok teremnek, s…

Béke Istene

Béke Istene szállj rám, jöjj el, Mennyei Bárány! Szíved várja a szívem, Jézus, légy…

Békés mederben

Dsida Jenő megzenésített verse Ma nem lázadtam fel a lassú meder ellen, ma békésen hömpölyögtem és megcsókoltam öreg falvak…

Békesség legyen velünk

Szóló- és énekszólamok Békesség legyen velünk,Itt van Jézus köztünk.Békesség, békesség legyen velünk. Oly rég várlak…

Benne van múltunk

Benne van múltunk, jövőnk, benne bízik szívünk, benne nyert áldást a Föld, benne él reményünk. Két ezredév tengerén hajt a…

Betlehemi csillag

Rég volt, nagyon rég volt, mikor egy ismeretlen csillag gyúlt az égen. Szép volt, nagyon szép volt, biztatóan lángolt a…

Bízom Benned!

Refr.: Bízom Benned! Bízom Benned! Bízom Benned minden nap, Örökké! Bízom Benned, igazságos Úr vagy! Bízom Benned, irgalmas…

Bűnbánók dala

1) Kétségek közt teltek el az évek, felnőtt közben majd egy nemzedék, hogy szólhat-e az ajkamon az ének, mely évek óta rég szívemben…

Bűneinket égi Bárány

Négy szólamú feldolgozás: Sz. Matyi Fuvola, oboa, kürt, heg I, heg II. cselló, basszusgitár: A fenti hangszerelés kivonata: …

Communio

Fuvola, marimba, hegedű, cselló A fenti hangszerelés átdolgozása: fuvola 1,2; hegedű 1,2,3; cselló 1,2: Nem vagyok rá…

Credo

Sík Sándor: Hiszek c. verse nyomán Hallják meg hívők, hitetlenek élet-halálra szóló eskümet! A szív bősége zúg fel…

Csak a szeretet

Ottmaradni a harcban, mikor fárad a kéz. Az az egyetlen tarthat, ami több, mint az ész. Csak a szeretet képes, amire semmi más, hogy…

Csak Benned

Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem. Csak Benned, csak Benned nem félek már. Csak Benned, csak Benned rejtőzöm szüntelen, mert…

Csak Isten békessége – Taizé

Csak Isten békessége oltja szomjamat, üdvöm én Tőle várom. Igen, nyugodalmat lelkem Nála lel. Isten segítségül…

Csak pillanat létünk – Szent vagy

Be Unto Your Name Fuvola, hegedű I, hegedű II, cselló: Az alábbi kotta a Budaörsi (és vagy) Törökbálinti Karizmatikus…

Csak Te

A megfelelés hegyét hányszor megmásztam már, az évek során. De sosem értem fel még a csúcsra talán, sok volt a buta szabály. Milyen egy…

Család dal

Nézd, mennyi könnycsepp, mennyi seb, fájdalom, Gyógyulásra vár a föld, ezért szól dalom! Te is nyújtsd kezed, öleljük át a…

Csend

Csend, ne szólj többet, csend, hallgass el már! Csend, mert Jézus beszél, csend, Ő szól hozzád! Csak így értheted, hogy mit mond…

Csend van bennem

Csend van bennem, és emlékezem, Képe a múltnak, ím megjelen. Vétket látok s gondozó kezet, Szennyből, a sárból, mind kiv…

Csendben állok

Csendben állok jelenlétedben, tiszta színed keresem. Csendben állok, Terád várok szüntelenül, vágylak Uram, megismerni még…

Csendes este

Csendes este szállt le ránk, Uram, ez a nap már véget ért. Elfáradtam már nagyon, Uram, álmomat már Rád hagyom. Adj szép álmot…

Csillagfény

1. Az égen egy csillag ma égve fényesen ragyog. A fenyők ezrein millió gyertyaláng lobog. Egy istálló mélyén ártatlan gyermek…

Csillagpuha éjben

Csillagpuha éjben titkot súg a csend, angyalkórus ajkán alleluja zeng. Szűzi virág árasztja illatát, Jessze ősi törzsén kivirul az…

Csodás Isten

A kotta a dics-suli honlapjáról származik Ég és föld Királya, ég és föld Királya Menny és föld Királya a teremtett világ…

De profundis

Fuvola, hegedű,…

Dicsérem Neved 2 – Fiatalok Krisztusért énekgyűjtemény

Dicsérem Neved 2. Fiatalok Krisztusért énekgyűjtemény: Tartalomjegyzék Ahogy nézlek Téged - 1 Aki a holtakat megeleveníti - 2 Ama…

Dicsérettel jövünk Eléd

Dicsérettel jövünk Eléd, Teljes lényünk legyen Tiéd. Átadjuk most testünket, Mozgass meg bennünket, Uram! Gyönyörködünk…

Dicsőség – Gável

Halotti sírnak ajtaján fúj a tavaszi szél, a harmadik napnak hajnalán feltámadt Jézus, él! Dicsőség az Úrnak vele nyersz örök hazát!…

Dona nobis pacem

Dona nobis…

Döntöttem

/: Én már döntöttem! Jézusé az életem. Vígan éneklem: szeret, és én szeretem!:/ Ha behunyom a két szemem, Akkor sem kell…

Ébredésre vár a Föld

Álmomban messze jártam, egy szántóföldet láttam, Kiégett tarló, semmi más. Eső nem hullott régen, felhő sem volt az égen, Mindent…

Ébredj ember

Fuvola,…

Ébredj fel

Hegedű, cselló: R.: Ébredj fel te, ki bűnben jársz, jöjj mert Nála az élet vár! Jézus vére az üdvösség, gyere, add át…

Ébredj!

Nézd a reggel milyen szép, Vakító fényözön az égből, Ontja a tavasz lehelletét. Nézd a szivárvány színét. Úgy táncolnék a…

Égi fény

http://www.plebania.net/kephangtar/?op=view&zid=125 Az Isteni fény ragyogjon két szemedben. Fény és sötét áll benned küzdelemben. A…

Égi szerelem

Találkoztunk egykor Te és én. Átjárta lelkünk az Égi Fény Eggyé olvadt lelkünk, mint tengeri vízcseppek, az óceán…

Egy a test

Egy a test, egy a lélek, Elhívásunk egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, Egy a keresztség Jézusunk! Egy az Isten, mindeneknek…

Egy apró pötty

Egy apró pötty, vidám tarka pont legyél, Színezd ki a világot, amerre jársz! Egy apró pötty,s hidd el minden szürke színben a terád…

Egy életen át

Örökké Téged imádlak, Te látsz engem, jól ismersz Kezeiddel betakartál, és járhatok ösvényeden Uram, nincs más, Uram, várok…

Egy nap

Egy nap mindent újjá teszel, JézusEgy nap minden sebünk beforrA régiek mind eltűnnek ott,nincs több könny Ott majd minden értelmet…

Egy szó kiált

  Minden völgy, szakadék Legyen feltöltve ma még, Minden hegy és halom Omoljon szét! R: //:Mert egy szó(Mert egy szó…

Egyedül csak Te vagy

fuvola, cselló: Egyedül csak Te vagy, Akinél a szív lecsendesül, Te vagy a kősziklám, Szabadítóm. Veszni, Uram, ne hagyj! Benned…

Egyedül Téged (Ever Be)

Partitúra (ének, zongora, cselló kivonatokkal)A Rád hangolva dicsőítő csapatának 2017-es feldolgozása: Szerelmed enyém lett,…

Egyszerű szavak

Egyszerű szavakkal szólhatok csak Rólad, mert nincsen Benned semmi változás. Egyszerű szavaim kedvesen átölelnek – így most…

Eléd hozzuk…

1) Annyi hosszú évünk sok csalódás talán Tűrés és szenvedés egy igaz társ után Meg kellett tennem sok hibát tévedést Oltárod…

Élet van Tebenned

//: Élet van Tebenned, erő van Tebenned, remény van Tebenned, ó Jézus! :// Így dicsérlek életemmel, és áldalak minden erőmmel, az…

Életre hívott

Életre hívott és vezet kezed, megtart és kormányoz szereteted! Bár tervedet nem értem, szívemben érzem, Isten szeret, dilexit me! 1)…

Életünk malomköve

Jazz akkordfelrakással: Életünk malomköve Őrli apró búzaszemeinket, Ami eddig pelyva volt bennünk, Azt messzire fújja a szél…

Elfogadom

1. Lelkemben szól, a csöndemen át, látom kezét, hallom szavát! Csak úgy lázad, lobog a szívem még, a kérdés egyedül: miért és…

Elhoztuk oltárodra

Fuvola I-II, hegedű I-II-III, cselló I-II: Elhoztuk oltárodra napunk minden percét, Amink csak van, mind felajánljuk…

Eljegyezlek

Az alábbi kotta a Budaörsi (és vagy) Törökbálinti Karizmatikus közösségből származik. Lejegyezte: Szakály László és Szakály…

Eljön az Úr

Eljön az Úr nagyon hamar, Várd őt híven éjjel, nappal. Minden órán imádkozzál, Légy erős, tarts ki még, hogy megállj! Közel az…

Eljött hozzám

Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem Felnyitotta a szemem. Szolgává lett, magát megalázva Bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy…

Embertől emberig

Tekintet nélkül arra, hogy mit szólnak egyesek Hallgass egy hangra, egy belső hangra: utat kell építened! Szakadék fölött, két part…

Emlékezzél meg

Az alábbi kotta a Budaörsi (és vagy) Törökbálinti Karizmatikus közösségből származik. Lejegyezte: Szakály László és Szakály…

Emmánuel

Több szólam: Hangszerek - fúvós Hangszerek - vonós Nagy Jel tűnt fel életünkben, kezdettől kísér. Tegnap, ma és…

Én hirdetem

Gitártáboros kotta: Én hirdetem az élő Úr dicséretét. Értem halt meg, feláldozta az életét. Örökké Ő az Úr, mint…

Én Istenem

Én Istenem,  Benned bízom, Téged vár a lelkem. Én Istenem, ösvényeden vezess engem. Én Istenem, igazságban taníts engem. Én Istenem,…

Én Istenem

Én Istenem hol lehetsz, kereslek mindenhol szüntelen. A szívem ajtaja nyitva áll Előtted gyere be kérlek kopogtass be. Nyisd fel a…

Én Istenem – 62.zsoltár

Én Istenem, kereslek szüntelen, vágyom Terád, eleped a szívem. Én Istenem, kereslek szüntelen, bár láthatnám arcod, ragyogó…

Én Uram, én Istenem

Fuvola, cselló: Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol - Feléd. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem,…

Én Uram, én Istenem – Beat-mise

Dal: Partitúra hangszeres kivonatokkal: Dal: Partitúra hangszeres kivonatokkal: Dal: Partitúra hangszeres…

Énekelj az Úrnak

fuvola kíséret: Énekelj az Úrnak új éneket! Énekelj az Úrnak egész föld! x2 Énekelj az Úrnak, áldjad nagy Nevét! Hirdesd…

Énekeljetek az Úrnak!

Énekeljetek az Úrnak új éneket Énekelj az Úrnak, te egész föld Énekeljetek az Úrnak Zengedezzetek az Úrnak trombitákkal A…

Engem küldj!

//:Itt vagyok, engem küldj Uram ragyogjon fényed másokra, szeress általam. Hol a hit elveszett, oda küldj velem életet, küldj Uram, s…

Erdei mise

Ének, Vokál: Partitúra: Fuvola 1: Fuvola 2: Furulya: Basszus: Dob: Csepp az asztalon éppen csak annyi hely, Hogy…

Erőssé teszel

Már az idők előtt is gondoltál rám, Rólam is egy csodát álmodtál.Elterveztél mindenféle jót az életemről: Életedet adtad nekem…

Erőt adsz minden helyzetben

(You Are My All In All) A hangszerelés, alább, a második videó hangszerelése:Fuvola, hegedű 1,2,3, cselló 1,2: Erőt adsz minden…

Érted dobog a szív

Hozzád jött ma hívő néped, Hozzád száll imánk. Téged dicsér minden lélek, Téged áld a szánk. Árva szívünk érted sóhajt, reád…

Értem adta

Értem adta az egyszülött Fiát, értem adta a szent Bárányt, értem adta, mert szeretett engem, a legdrágábbat adta értem. Gyertek és…

Értem is meghalt a kereszten (húsvéti oratórium)

Karkotta eredeti hangnemben: Az oratórium dalainak karkottája Finale-val olvashatóan/szerkeszthetően, eredeti…

Erzsébet, Isten virágszirma

Van egy lány, ki a szegényekért nyújtotta át az életét. Egy lány, ki az éhezőkben, nélkülözőkben szolgálta Jézust, teljes…

És én áldalak

Papp Kriszta: Az És én áldalak című dalt Szamek Nagy Andrea írta, 1999.július 15-én egy éjjeli szentségimádáson egy lelkigyakorlaton és…

Ez a te napod

Mondom a lényeget,Hallja meg papa, mamaAzt, hogy elég mindenNapnak a maga bajaTolom az éneket,Hallja meg felnőtt, gyerekAzt, hogy a múlton…

Ez az a nap

Eljött a nap és újra felkensz minket Eljött a nap és újra betöltesz minket És az Isten fiainak arcán dicsősége felragyog És az Isten…

Feladtad méltó, nagy Neved

Feladtad méltó, nagy Neved, feláldoztad az életed, Te formáltad azt, kiknek kezében szenvedtél. Minden bűnöm, szégyenem fennmaradt a…

Felemelhetem újra

Partitúra (ének, zongora, cselló kivonatokkal)A Rád hangolva dicsőítő csapatának 2017-es feldolgozása: Felemelhetem újra…

Felmagasztaljuk Neved

Az alábbi kotta a Budaörsi (és vagy) Törökbálinti Karizmatikus közösségből származik. Lejegyezte: Szakály László és Szakály…

Fenn a mennyben

Szent vagy, szent vagy ó. Uram, a menny és a föld Rólad énekel. Eljön minden nép, dicsér, hódolnak mind a nemezetek. Minden térd…

Fényed

Mit árt ember nekem, hisz Te vagy Istenem, miért rettegnék, hisz a Nap és Hold Tiéd. Miért csüggedjek, hisz nagyságod ismerem? Miért adnám…

Fivérem nap

Csak dallam, gitárakkordok: Fuvola, hegedű, cselló Fivérem, Nap és nővérem, Hold Oly ritkán látlak, hallom hangotok Nyomaszt a sok…

Fogadd el Uram

Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, és vedd akaratomat, emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad…

Földtől az Égig

D dúrban Hegedű - D dúrban A földtől az égig ér ez a nagy szerelem Az égtől a földig lenyúlsz és fogod kezem Naptól…

Föltámadt! Alleluja!

Fuvola, marimba, hegedű, cselló Csak álltok szótlanul, a dárda földre hull, itt más erő az Úr, itt más erő az Úr! Az éj az…

Forrás

Ó mindnyájan, akik szomjaztok, Gyertek e vizekre és igyatok. És ti is, kiknek nincsen pénzetek, Gyertek, vegyetek és egyetek. …

Fúj a szél a Mennyből

Fúj a szél a mennyből, át a földeken Friss üdítő szellő végre fújni kezd Nem tudom, honnan jön és, hogy merre tart …

Futottam

Hegedű 1,2 cselló…

Gondviselés

Te legyél olyan, mint a madár, mely nem gyűjt, mégis magot talál. Ha Istenben bízol, Benne remélsz, Ő veled van mindig, ha örülsz, ha…

Gyere el a jászolhoz

Ha pásztor lennél, vagy bölcs, kétezer évvel ezelőtt élnél, //: vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye…

Gyere te is

Hangszerelés: hegedű1; hegedű2; brácsa; cselló Gyere te is velünk az Úr színe elé, jöjj Hozzá, téged vár! Gyere te is, essünk…

Gyere te is, áldjuk együtt

Gyere te is áldjuk együtt, Azt, ki a sírból felkelt Jézust nagy királyunkat, magasztaljuk Őt! Gyere, gyere áldjuk együtt Azt, aki…

Gyertek, dicsérjük együtt

Az alábbi kotta Erdélyi Gáspártól…

Gyertyaláng

fuvola, hegedű cselló: Gyertyaláng, tiszta fény, csonkig égő áldozás, áldozatban pusztulás, Isten oltárainál. Gyertyaláng,…

Gyógyíts meg!

SoundCloud 1) Nem vagyok méltó, hogy házamba térj! Egyetlen szót szólj, az nekem elég! Szolgád ma oly' nagyon kér: adj…

Gyönyörű szép este

Gyönyörű szép este, a szívek élednek, mert Téged éreznek, Jézus! Itt van a Szentlélek, a szívek eltelnek, ez a Te szerelmed, Ó…

Gyújts éjszakánkba fényt

Hegedű szóló: Gyújts éjszakánkba fényt, had égjen a soha ki nem alvó tűz, a ki nem alvó…

Gyújts lángot

Forró szeretet űz, szívemben örökké lángol a tűz. Oly nagy szükség van ma a világban jó hírre, hogy az életünk biztos célba…

Ha az Úr

121. zsoltár nyomán Fuvola, hegedűI, hegedűII, cselló: Ha az Úr nem építi a házat,  az építők hiába fáradnak. Ha az  Úr…

Ha lehetne

fuvola, oboa, kürt, hegedű1, hegedű2, cselló, basszusgitár Ha lehetne mennék, vissza sose jönnék; Addig keresnélek, ameddig csak…

Ha mástól már

Ha mástól már segítség nem jő, Messzünnen hív téged Ő. Jöjj szennyesen, méltatlanul: Úgy, ahogy vagy, vár az Úr! …

Ha napjában csak egyszer

Turmezei Erzsébet megzenésített verse Ha napjában csak egyszer kicsit elcsendesednél, És egyedül Istennel, kicsit csendbe…

Ha nem teszek semmit sem

Túrmezei Erzsébet megzenésített verse Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, Most nem teszek semmit…

Ha szól szavad

Oceans Will Part Zongorakotta: Mikor nincs bennem tűz, Lelked újra felfűtAhogy ismét látom kezed nagy…

Hajnal

A sötétség, szűnni kezd már, az a csillag eljő hozzád, véget ér a gyász, a sóhajtás. Mikor az a csillag kigyúl, a többi mind…

Hála-dal (Hálát adok az esti órán)

Hálát adok az esti órán,Hálát adok, hogy itt az éj,Hálát adok, hogy szívemmélyén hála dal kél. Hálát adok a…

Hálám fogadd el!

fuvola, cselló A fenti hangszerelés átirata: fuvola, tenorkürt, hegedű 1, hegedű2, cslló: Gazdagok közt talán eltévedve,…

Hálám szól mindenért

Volkál, szólamok, és hangszeres kíséret: Hálám szól mindenért, hálám a földtől az égig ér, csak Téged áldjon a…

Halleluja

Shrek betétdala Szöveg: Szalai Székely Anna A Pentatonix által meghangszerelt verzió, szöveg nélkül: Hallottam egy éneket, egy…

Hallelujah, él az Úr

//: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, Él az Úr! Hallelujah, hallelujah, hallelujah, Örökké él az Úr! :// Aki a Mennyből jött a…

Hatalmas vagy

Az alábbi kotta a Budaörsi (és vagy) Törökbálinti Karizmatikus közösségből származik. Lejegyezte: Szakály László és Szakály…

Hazamegy a vándor

Ami ezen a földön körbevesz, Az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, máris vége lesz, Ha a nap felkel a…

Hazatérés

Mért mentem Tőled el, már nem tudom, de félek. Nem vár ott senki rám, hova visszatérek. De hívnak az otthoni fények, elfelejteni…

Hegyek és tengerek felett

Tenyérnyi felhők feldolgozás Hegyek és tengerek felett folyóid zúgják, hogy szeretsz S én megnyitom szívem, hogy gyógyításod…

Hegyen épült város

Ének szól az éjszakában, A remény éneke. Azt mondja itt a hajnal nemsokára, Tarts ki, ne add fel! Hiszen, Hegyen épült város…

Hegyre menet ritkulnak a fák

Puszta Sándor megzenésített verse Faírtás Minden felől balta, fejsze koppanik. Ők meg sem remegnek, egy se moccanik. Ily békét,…

Himnusz a Szentlélekhez

Fuvola, hegedűI, hegedűII, cselló: Most jöjj Szentlélek, szállj közénk. Atyát és a Fiút ki egybe kötsz, szívünket kérünk…

Hiszem, ha nem látom

Én hiszem, akkor is, ha nem látom, van egy hely, ahova úgy vágyom, van egy Ország, ami itt van köztünk, velünk és bennünk épül minden…

Hittel a gyenge újra fölkel

Amikor úgy érzed, hogy minden oly nehéz, Sötét gondok nyomasztják a szívedet, Nem gondolod, hogy valaki lát ilyenkor, Akkor egy csendes…

Hitünk, Hazánk

Zengjük hát a dalt, szóljon szívünkből az ének: reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk! Itt a föld, a nép: hálát mondunk…

Hívlak, Uram

Hívlak Uram, várlak Uram, Benned bízom, Benned reménykedem. Hívlak Uram, várlak Uram, Légy segítségem, légy menedékem! Ref.: Mert…

Homály borult a világra

fuvola, cselló Homály borult a világra, betakarták sötét árnyak, sötét árnyak betakarták, elengedni nem akarták. Világosság,…

Homokba írva

Hegedű 1,2,3, cselló 1,2: Nem ezt vártad, nem így mondták, mást ígért a szív és mást a száj. Megint tél van, megint…

Hordozd a gyertyát!

1. Tudd van egy gyertya a szívünkben, van kié lobban, van kié nem. Mert él az isten, ki lángra gyújthat és meggyógyítha…

Hová menjek?

Hová menjek, kihez menjek, Otthont, békét hol keressek? Soha nem érdekelt a világ, Soha nem nyílt szívemből szeretetvirág. Hová…

Hozsanna

Látom az élő Jézust, a szívemen át szól hozzám, hogy: többé már sosem leszel egyedül. Mindig szeretni foglak, mindegy mi a…

Hű pásztorunk

1. Hű pásztorunk, vezesd a Te árva nyájadat, E földi útvesztőben te mutass jó utat, Szent nyomdokodba lépve a Menny felé megyünk, Ó,…

Hús-Vér templom

A kotta forrása: dicsportal.hu Több szólamú karkotta: A fenti karkotta átdolgozása: A legalsó videó hangszeres kottái: heg1;…

Hűség

fuvola, klarinét, kürt, hegedű 1, hegedű 2, cselló Amióta ember él a földön, Mennyien és hányszor meghazudtak. Én drága kincsem…

Húsvéti Himnusz – Ad coenam Agni providi

Idegen földön (oratórium)

Kórus: Hangszeres:…

Igazságban Szellemben

Igazságban, szellemben életem átadom Szerelmemnek olaját, s teljes hódolatom Mindent átadok Neked, fogadd el Istenem Oltárodra …

Igen úgy legyen – Mária mondta

1. oldal: 2. oldal: //: Kié lesz majd az életem? Te tudod már, de a félelem elragad sokszor, s megremeg bensőmben minden, nincs…

Igyál a vízből

Nem lehet elmesélni minden fájdalmát az asszonynak, aki ott állt a kútnál. Nem tudhatja senki, mit élt át, igazi pusztaságban volt, de…

Ím Eléd

Az alábbi kotta a Budaörsi (és vagy) Törökbálinti Karizmatikus közösségből származik. Lejegyezte: Szakály László és Szakály…

Ím itt jön ő, átkel a hegyen

/:Ím, itt jön Ő átkel a hegyen a dombon át szalad felém a kedvesem!:/ 1. Hát jöjj Uram, lásd a Tiéd a szívem, a kerted Téged vár…

Ima: Segíts Istenem

//:Isten engem úgy segéljen sose hagyjam el! Az élet sűrű rejtekében ne tévedjek el! Minden erőt, bátorságot Tőle kaptam én!…

Imádság háború után

Uram, háborúból jövök én, Mindennek vége, vége: Békíts ki Magaddal s magammal, Hiszen Te vagy a Béke. Két rohanó lábam…

Imádunk Téged, Istenünk

Imádunk Téged, Istenünk, - örökké – Jézus nevében dicsérünk, //: Mert Te vagy méltó, örökkévaló; Téged áldunk, fenséges Úr!…

Íme Ő lesz anyád

Négyszólamú refrénnel: Zenekari kíséret: "Íme, Ő lesz anyád, és te az ő fia légy!" Bennem él még e szó, félve őrzöm,…

Indulj az úton

Indulj az úton, előre nézz! Nem tántoríthat ezernyi vész! Életed útját végig kel járni és az út végén Jézus fog várni! Ha néha…

Ír áldás (K360)

Fuvola, hegedű, cselló kíséret: 1) Legyen előtted mindig út, fújjon hátad mögül a szél, az eső puhán essen földjeidre! A…

Irgalmad tengerében

Irgalmad tengerében elmélyülök Uram Kegyelmed tartja létem, mindenem Tőled van Hozzád jövök jelenléted átjár Várok Rád, szívem…

Irgalmas szívvel élj

Irgalmas szívvel élj, hogy szebb legyen a világ! Öleld át, aki vígaszt keres! Erre hív jó Atyánk. Az út szélén mennyi sebzett szív,…

Irgalmazz nekem!

Irgalmazz nekem, Jó Uram! Most minden elhagyott, egymagam vagyok. Hát nézz le rám, segíts nekem! Kegyelmezz nekem, ó, Atyám! Bús lelkem…

Isten báránya – Jenő II.

Hangszeres…

Isten Báránya (Lumen)

Ó, Isten Báránya, aki elveszed a világ sok bűnét, Adj Irgalmat minékünk! Adj irgalmat minékünk! Ó, Isten Báránya, aki elveszed a…

Isten Éltessen

Lakjon az Úr a szívedben, hogy érezd, a szeretet végtelen. Lakjon az Úr, a kezedben, hogy a jótettekre mindig kész legyen. Lakjon az Úr…

Istennek Báránya

Hegedű: (Vili Balázs) Istennek Báránya, szelíd, tiszta, áldott, ki bűnünket megbocsátod, érettünk kiontott hulló véred…

Itt vagyok most jó Uram

Itt vagyok most jó Uram, Hozzád száll e dal. Tudom, sokszor hívtalak, de ma másképp szól e dal. Mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem…

Itt van az életem

Itt van az életem, Eléd hozom, Tudom nincs más, Néked csak ezt adhatom. Fogadd el, esendő áldozatom Amit adtál: létem, Néked…

IX. zsoltár

Ó, Uram, Hozzád száll Szívből hő imánk. Sok száz csodatetted hirdeti szánk, Rólad zengjen e zsoltár! Úgy örvendez e szív, Úgy…

Ízleljétek és lássátok!

Négyszólamú kotta: Hangszeres kíséret: //: Ízleljétek és lássátok, az élet kenyerét áldjátok, Jézus milyen jóságos!…

Járd végig

Az életed ajándékba kaptad. Járd végig! Utad során hegyek, völgyek hívnak. Járd végig! A célban Atyád vár. Lelke elkísér, mindennap…

Jesu Salvator mundi

Jesu, Salvator mundi, tuis famulis subveni Quos pretioso sanguine Quos pretioso sanguine redemisti. Jézus, bűnbánat útja, Lélekszentelő…

Jézus a jóság

Jézus a jóság, veled van mindig, átölel téged! Jézus a jóság, bízd rá…

Jézus anyja, Mária (Mária oratórium)

Karkotta: Partitúra: Hangszerkivonatok: Az oratórium dalainak partitúrája Finale-val…

Jézus az egyetlen

Vidáman, hangos dallal ébresztem fel a hajnalt, Alig várom, hogy lássam életem Istenét. Ajtóm sarkig kitárom, dicsérem és imádom,…

Jézus bennem él

Jézus bennem él, békéje már az enyém. Fénye ragyog szívemen át, boldogan mondok…

Jézus életem

Jézus életem erőm békém, Jézus társam, örömöm, Benned bízom, Te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs…

Jézus Krisztus, Téged elküldött

Jézus Krisztus, Téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a megtört szívűeket. Uram irgalmazz nekünk! 3X Jézus Krisztus, Te eljöttél…

Jézus néz rám

Jézus néz rám két szemedből, Arra kér ,arra vár,hogy megértsem. Jézus néz rám két szemedből, Arra kér ,arra vár hogy…

Jézus szívedbe lát

Jézus szívedbe lát, mi az, mit ott talál? Mi az, mit benne, benne ott talál? Jézus szemedbe néz! Mi az, mi benned él? Mi az, mi benned,…

Jézus, majd gondolj rám – Taizé

Jézus, majd gondolj rám, ha a Te országod…

Jézus, Te közénk eljöttél

Sz. Matyi hangszerelése: Fuvola, hegedű, marimba Szűcs András hangszerelése: fuvola, furulya 1, furulya 2, hegedű, cselló: Jézus, Te…

Jézus, Te vagy az égi kenyér

Refr: |:Jézus Te vagy, az égi kenyér. Olyanná formálsz, mint amilyen Te vagy.:| Nem, nem maradt árva, hideg a föld. Te itt maradtál…

Jézus, Te vagy minden álmom

Több szólamú kotta a dalról: Hangszeres kották: Én még mit sem tudtam rólad,Te már akkor szerettél, Anyám méhétől fogva, rám…

Jézus, Tied a szívem

A 2012. évi gitártábor zárómiséjén a győri Szent Imre templomban, az ének így hangzott: Minden más lett, amikor kegyelmed elrabolt.…

Jézus, tiszta lényed nézve

Jézus, tiszta lényed nézve, lelkünk vágyik az égi fényre. Jöjj a szívünket átadjuk néked, töltsön el öröm, mennyei…

Jézus, véred megtisztít

Hegedű: (Vili Balázs; Baji Anna) Jézus véred megtisztít, véred ad új életet, véred tesz ma szabaddá, értem folyt e…

Jézushoz jöjj

Jézushoz jöjj, és vedd nagy kegyelmét, irgalmából meríts új erőt! Igazsága kísérje végig élted, mindig tudd, jót akar…

Jó csendben várni

Jó csendben várni az Úr szabadítására, mert Ő jóságos a reménykedőkhöz. Hidd el azért nincs még végünk, mert minden reggel új…

Jöjj el Emmánuel

Jöjj el, jöjj el Emmánuel, csak Téged áhít Izrael, és Hozzád sóhajt untalan, mert Isten híján hontalan. Meglásd, meglásd, ó, Izrael,…

Jöjj el, Betlehem (karácsonyi oratórium)

A teljes partitúra: Az oratórium dalai: Bevezető Prófétáitok megjövendölték Ave Maria Kihunyt a fény …

Jöjj el, napfény

Csak nézz rám! Két lábon járó élő holt ; Száz, és százezer alkot egy sort; Nézd az arcok falfehérek; halálba sodor a lépted! És…

Jöjj el!

Hangszerelés az alábbi hangszerekre: Fuvola, klarinét, tenorkürt, hegedű 1, hegedű 2, cselló: Jöjj el, jöjj el, jöjj el, Fénylő…

Jöjj hát

Csodálatos Szent és felséges Megváltóm vagy Kegyelmed éltet sorsom Tiéd Szelíden hívtál itt vagyok. Vezess engem Szellemed…

Jöjj Szentlélek, szállj ránk

Hangszerelés: Gyetvai Péter Fuvola 1, 2; Klarinét; Hegedű: Jöjj Szentlélek, szállj ránk, Örök, boldog fénysugár! Vezesd…

Jöjj térj meg Jézushoz!

Jöjj térj meg Jézushoz, add át Néki szívedet! Jöjj bízzál Benne, megváltód szeret! Hallgasd szelíd szavát, meghallod…

Jöjj, égi remény

Lelkem sötétjébe hozz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj, égi Remény!! Jöjj el jó Uram, hívlak szüntelen, nélküled…

Jöjj, hívunk jöjj

|: Jöjj, hívunk jöjj, Szentlélek a szívünkbe áradj! 😐 Úgy várunk, úgy kiáltunk, áradj szét!     3x Jöjj, hívu…

Jöjj, itt az idő

Jöjj, itt az idő, ébredj! Jöjj, itt az idő, hogy áldjuk Őt! Jöjj, szívedet add az Úrnak Jöjj, imádd az Istent, úgy, ahogy vagy!…

Jöjj, királyom, Jézusom

1. Jöjj, királyom, Jézusom! Szívem íme megnyitom. A gonosztól óvj te meg, meg ne rontson engemet. 2. Véreddel, mely el-kifolyt, mosd le…

Jövök a kereszthez

Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, Neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, Az élet forrása…

Jövök Hozzád

Jövök Hozzád, Uram, mert hívtál, jövök Hozzád, Uram, mert megszólítottál! Sötétben jártam, de rám talált a fény, sokáig…

Jubilate

Karácsony

Csillag gyúlt a sötét égen, megszülettél szép reményem. Csendben pihensz anyád karján, reménységünk éjszakáján. Csillag gyúlt a…

Karácsony előtt

Már hó szitál a fenyvesek között és korán beálló esték fénye ég, oly mély a csend és én úgy készülődöm ujjongó szívvel,…

Karácsonyi bölcsődal

Szűz Mária várja, várja Aludjon el Jézuskája Átöleli szűz karjával Melengeti szép arcával. Aludj, aludj én szentségem, Csillag…

Karjaid közt

Hogy bízhattál rám oly kincset, mit angyalok sem kapnak meg? Féltőn hívtál, itt állok hát Isten királyi trónjánál És int felém két…

Kegyelmed Úr Jézus

Furulya: Kegyelmed, Úr Jézus oly végtelen nem hagytál elveszni bűn mélyében Keresztfádnak titkait  mondtad el, és meg is értette…

Kelj föl én kedvesem

Kelj föl én kedvesem, Gyönyörűm most jöjj velem Mert a tél véget ért Az eső elmúlt rég! Nézd a fű zöldül már És kinyílt…

Kell, hogy érezd

Kell, hogy érezd: Ő óvja minden léptedet! Kell, hogy érzed, csak tedd a szívedre kezed! Kell, hogy érzed, Ő minden egyes dobbanás!…

Kell, hogy végre érezd (Mighty to save)

Kell, hogy végre érezd, mennyire szeret az Isten, kegyelme éltet. És kell, hogy végre átéld, ahogy a megbocsátás átformál egy…

Kenyered és borod

Fuvola, marimba, cselló: Gitártáboros változat, amelyhez Vili Balázs írt szoprán szólamot, ezen kívül a szöveg lett ismeretlen…

Keresztút

A kotta Staub László oldaláról származik Első állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust. A szomszédomnak nem volt kenyere…

Keresztút (oratórium) – Sík Sándor; Dax

Keresztut-Krisztus szenvedéstörténete

Kész a szívem Istenem

Kész a szívem Istenem néked énekelni Új élettel, új szívvel örömmel zengedezni. Megváltottad lelkemet, elvetted a bűneimet. Nap mint…

Kész az én szívem

Kész az én szívem, Uram, Néked zeng a dalom, Elő hát hárfa, lant, Hadd keltsem fel a hajnalt! Szent az Úr, jó az Úr, Hirdetem a…

Két ember

Két ember Eléd lép, két ember Téged kér: Áldd meg ! Áldd meg ! Két ember eléd áll, két ember Téged vár: Áldd meg ! Áldd meg…

Két ember eléd lép

Két ember Eléd lép, két ember Téged kér: Áldd meg ! Áldd meg ! Két ember eléd áll, két ember Téged vár: Áldd meg ! Áldd meg…

Két ember Eléd lép

Az alábbi kotta, Sillye Jenő dalának egy szvingesített…

Két szárny

Váci Mihály megzenésített verse Még alig emelkedő gondolatnak vagyunk mi egy-egy szárnya. Lehullna ez az égreszálló madár, ha a…

Kezetekbe tüzet kaptatok (húsvéti oratórium)

Kar: Partitúra: Hangszerkivonatok: Az oratórium dalainak partitúrája Finale-val…

Ki tudná megmondani

Fuvola, Hegedű I, Hegedű II: Ki tudná megmondani, mi lesz még az életemben. Nem kívánok csodákat, csak nyugalmat a…

Kiáltok az Úrhoz

Kiáltok az Úrhoz, Mert méltó, hogy Őt dicsérjük. /2x/ Szabaddá tesz engem Szabaddá tesz engem Szabaddá tesz engem Az…

Kicsiny kis fényemmel

Kicsiny kis fényemmel Világítani fogok! Kicsiny kis fényemmel Világítani fogok! Kicsiny kis fényemmel Világítani fogok! Áldom őt minden…

Kincsek kincse

A kottán találsz akkordfogásokat ukulelére Minden ember kincseket keres a szívének, Amiktől egyszerűbb és könnyebb talán az…

Király Kyrie

Kyrie eleison, Kyrie eleison Kyrie eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison Christe eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie…

Király vagy

Király vagy, Király vagy, Jézus Király! /2x/ Most felemeljük kezeinket, Most felemeljük a szívünket…

Kösz, jól vagyok!

Kösz, jól érzem magam a bőrömben, nem hordom a jókedvemet bőröndben. Fülig ér a szám és a szemem ragyog, amióta tudom azt, hogy kié…

Kőszikla (dinnye rock)

Lá... Nem akarom hinni az élet végét, nem akarom látni a rossz győzelmét, nem akarom azt, hogy elmúljon, ami jó. Azt keresem, ami…

Köszönet és hála

Hála Neked, hogy adtál két kezet, imádkozni összeteszem másokat segíthetek! Hála Neked, hogy adtál szemeket látom a szép világot, s…

Köszönjük néked – asztali áldás

Köszönjük Néked, ó, jó Urunk, hogy adtál ételt s italt nekünk! Add meg a mi mindennapi kenyerünk!…

Köszönöm Jézus

Fuvola,…

Követni fogom – az Apácashow c. film betétdala

Követni fogom, követem akárhová vezet, mert máshová nem mehetek, hisz Ő az Út, az Igazság, Ő az én életem. Követni fogom,…

Kristályóriás (húsvéti oratórium)

Kar kotta: Partitúra: Hangszerkivonatok: Az oratórium dalainak partitúrája Finale-val…

Krisztus él bennem

Krisztus él bennem, szívem virágzik. A sötét nem győz, hát nem kell pánik. Jézus életét adta, hogy élj! Krisztus él benned, ne légy…

Krisztus Lelke

Négyszólamú feldolgozás: Hangszerelés: heg.1; heg.2; brácsa; cselló (Loyolai szent Ignác imája) Hadd legyek Nálad, házam…

Kyrie

Uram, irgalmazz nekünk, ellened oly sokszor vétkezünk! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz nekünk, bűnöktől tisztítsd…

Kyrie 12 – Taizé

Kyrie, kyrie, kyrie…

Láncom lehullt

Az Úr irgalma végtelen, Ezt folyton érzem én; Habár nincs semmi érdemem, Ő mégis hord kezén. Nincs arra szó, sem gondolat, Mi jóval…

Látható az Isten

Wass Albert megzenésített verse Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könnyben, porban,…

Látod, újra este van

furulya: Látod, újra este van Hozzád száll most halk szavam Mindenségnek Istene Téged dicsér énekem Köszönöm ezt a…

Láttam Őt

fuvola, klarinét, tenorkürt, hegedű 1, hegedű 2, cselló: Olyan szent volt és fenséges, Arca fénylett, mint a nap, mikor perzsel…

Laudate Omnes Gentes – Dicsérje minden nemzet – Taizé

Laudate omnes gentes, laudate Dominum Dicsérje minden nemzet, dícsérje az…

Legyen a szívem Tiéd

Legyen a szívem Tiéd, légy a hegy, hová futok, a víz, amit iszom! Te vagy az én dalom. Legyen a szívem Tiéd, légy árnyék, hová…

Legyen áldás az úton

1) Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el! Legyen veled Isten, kérjük, kísérjen el! Kérjük oltalmazzon meg és adjon néked…

Legyen béke a szívemben

Hegedű, cselló: A fenti hangszeres kíséret bővebben: fuvola, hegedű 1, hegedű 2, cselló 1, cselló 2: Közjátékként cselló…

Lélek jegyese

Lélek jegyese, feléd száll imánk, kérjed a te Szent Fiadat, adjon nekünk kereső szívet; Anyánk könyörögj értünk! Szeplőtelenül…

Lelkem áldd az Urat

zongorakotta: Lelkem, áldd az Urat, áldd az Urat,Egyedül Őt imádd!Zengj úgy, mint soha még, Őt dicsérd!A lelkem csak Téged…

Lelkem vágyik Utánad

Lelkem vágyik utánad Ott az otthonom, ahol Te vársz. Az asztal mindig terítve nálad Vándorló életem hazatalált. Refr.: És látom már, amit…

Lelki próbáimban

Lelki próbáimban Jézus, légy velem El ne tántorodjék Tőled életem Félelem, ha bánt, vagy nyereség kísért Tőled elszakadnom ne hagyj…

Lent a Via Dolorosán

Lent a Via Dolorosán, Jeruzsálemben történt; Egy férfi vitte súlyos keresztjét. Körül állta Őt a nép, Az embert, akit halálra…

Lényed érint

Lényed érint, érzem, átjár Isten Lelke, kérlek tölts be most Tölts be teljesen! Jövök Hozzád, Téged várlak Hiszek Benned élő…

Lesz-e még menedék?

A tábornokokat már mind eligazították, mert a legdöntőbb az első pillanat. Egyenruhájuk vakítón ragyog a fényben, érdemjeleiket…

Ma csak álmodom arról

Ma csak álmodom arról, gyönyörű lehet, Ha ott állok, végre Előtted. Ma csak álmodom arról, hogy lesz majd egy nap, Mikor színről –…

Magnificat (Magasztalja lelkem…)

Négy szólam vegyeskarra: Szűcs András átirata kicsit más akkordvezetéssel: Jazz akkordokkal: 1. Magasztalja lelkem az én…

Mária, hozzád száll imánk

Egyszólamú kotta: 1. Mária hozzád száll imánk, tiszta virága az égnek, Mária gyönyörű liliomszál, Szűzanya, Téged kérlek! R.:…

Mária, jó anyánk

Hegedű, cselló: Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk. Ó nézz, ó nézz le ránk. Hittel sok gyermeked tőled vár…

Másnap este

Nem volt fény amely tovább vezet, csak egy árny, utam homályba tűnt sötét vett körül. És a végtelen hatalmú üresség sírt, bennem…

Medjugorjei Mise

Meggyógyítod, aki szenved

fuvola, hegedű, cselló: Meggyógyítod aki szenved mennyei erővel, a fájdalmas szívűt betöltöd örömmel. Úr Jézus életünk…

Meghívtál, hogy vízre lépjek

Kereki Krisztina kottái: Meghívtál hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart…

Megkötöm magamat (Bokorhimnusz)

Megkötöm magamat Isten kötelével, megtöltöm szívemet Ország igéjével, szabadságom, Uram, Néked visszaadom, csak a…

Megszülettem

Fuvola, cselló: zongorakíséret: Megszülettem, Te adtad életem. Megszülettem, a semmiből hirtelen. Megszülettem, Te engem…

Méltó a Bárány

Méltó a Bárány, hogy vegyen dicsőséget hódolatot, áldást és tisztességet Szent az Ő neve, örökké! Szent az Ő neve,…

Menj Ábrahám

Menj, Ábrahám, menj, Ábrahám, indulj el ma még, indulj el ma még! Menj, Ábrahám, menj, és vezet majd az ég! És Ábrahám így…

Mennek az asszonyok

Dal: Fuvola, marimba, hegedű, cselló: 1. Mennek az asszonyok,mennek az Úr sírjához Keresik azt akit megöltek,keresik azt akit…

Mercedes Mise

Átdolgozás: Szűcs…

Mert Te, Uram

Fuvola, cselló: Másik kíséret: /: Mert Te, Uram, fenséges vagy a Földön, és felmagasztaltattál minden isten fölött! :/ /:…

Mi Atyánk – Signum

Miatyánk, Te vagy a mennyekben, S mi itt vagyunk vakon a földön lenn. Csak álmodunk egy országról, Álmodunk, de oly távol Szívünktől…

Mi Atyánk – Testvérek

Átirat: a dal vége, földi halandók számára is énekelhető Hangszerelés az átirathoz: Fuvola 1,2; hegedű 1,2; cselló…

Mi most azért jöttünk

1. Mi most azért jöttünk, mert angyal minékünk az mezőn megmondotta, hogy itt Betlehemben, ez kicsinyded helyben ez világ…

Mikor lábam kőbe botlott

1. Mikor lábam kőbe botlott, Őrangyalod gyógyítgatott. Mikor sírtam, átöleltél, Nem vádoltál bűneimért. 2. Mikor vízen…

Mikor látom egeidet

Mikor látom egeidet, amit ujjaid formáltak, S onnan fénylő tekinteted, hol néz csillagfény formákba. Akkor kérdem, mi az ember, hogy ég…

Minden gyermek

Minden gyermek a jó Isten kis virága, szeretettel gondozza, és vigyáz rája. Ó hát akkor tiszta jónak kell ám lennem, hogy az Isten mindig…

Minden kegyelem

Minden kegyelem, mit Tőled kaptam én, Tőled van a jó, s a szép, mi bennem él. Tiéd az életem, most és örökké, hálát adok…

Minden nap veled leszek

/: Mindennap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szíved! :/ /: El nem hagylak téged, el nem távo…

Minden, mi él

R.: Minden mi él csak téged hirdet, Minden dicsér, mert mind a műved. Azzal hogy él ezt zengi Néked: Dicsérlek én, dicsérlek…

Mindig hazavársz

Uram, nézd, itt vagyok: Hallgass figyelj rám! Hozzád szól e néhány szó, Töltsd be az imám! Jól ismersz Te engem, Nyomorult…

Mindörökké hű az Úr

1. Mindörökké hű az Úr! Mindörökké hű az Úr! Mindig áldom én az Ő nevét, Mindörökké hű az Úr! 2. Minden jóval áld az…

Mint forró sóhaj

Mint forró sóhaj, Elhaló bús jaj Kél halk énekünk. Sötétben járunk, Hajnalra várunk: Jöjj el, Istenünk! Választott néped Így…

Mint napsütés

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Mint napsütés a kéklő égen, alleluja, mint színes lombok az őszi szélben, alleluja, tél…

Mint szarvas

Négy szólamban: fuvola 1,2; hegedű 1,2; cselló 1,2: Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád, Vágyódom…

Mint szarvas hűs folyóvízhez

Mint szarvas hűs folyóvízhez Úgy vágyik lelkem Istenhez Ő megszabadít, s elveszi minden terhem Kegyelme újra átkarol Lelkemről minden…

Mise – katolikus ordinárium

Egyszólamú…

Mise (Gégény István)

Mise gitáron

A kották a http://eucharist.hu/index.php/dalok oldalról származnak Uram, irgalmazz! Dicsőség Zsoltár Alleluja Szent vagy Isten…

Mise IV. (Sillye Jenő)

Uram, irgalmazz!: Dicsőség: Uram irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz! Uram,…

Mise VI. (Sillye Jenő)

Uram irgalmazz (Hazám útjain) Alleluja Szent vagy Isten Báránya Uram irgalmazz (Hazám útjain) Hazám útjain megyek,…

Mit ér

Mit ér, ha nézem, hogy lobog a láng? Mit ér, ha ég a  tűz? Mit ér, ha tüzesen izzik a parázs? Mit ér, ha állok és tova nem…

Mottó

Székely Magda megzenésített verse Leüthetsz. Én nem ütök vissza. Az én kezem gyönge a rosszra. A hulló test helyén…

Nagy király

Nagy Király, Fenséges Úr, Király Isten Fia, tied minden magasztalás Szent sereg Előtted hajt fejet, Hozsannát zeng, Te vagy a szent, Téged…

Napkeltétől, napnyugtáig

marimba: //: Napkeltétől, napnyugtáig, áldjuk, Dicsérjük…

Ne félj, ne aggódj! – Taizé

Furulya: Cselló: Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, ha tiéd Isten, tiéd már minden. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne…

Nehéz lépések – Keresztút

1. Helytelen most az ítélet, nem mentett meg senki Tégedet. 2. Fölvetted nagy keresztedet, mi raktunk Rád ily nagy terheket. 3. Először…

Nélküled

Nélküled a mező pusztaság, Nélküled a zöld fa is kopár, A szivárvány is színtelen, ha nem vagy mellettem, Nélküled nem ad semmit…

Nem engedsz el

A kotta a 2010-es Szélrózsa találkozó programfüzetéből származik: Te vagy a szívem királya.Tiéd mindenem Minden helyzetben,sorsom…

Nem ereszt el (You Never Let Go)

Körülvesz a völgy, hol a halál sötét árnyékot vet, De szereteted őriz és véd. Felkavar és zúg, a vad vihar a szívemben bent, Ő velem…

Nem tart fogva semmi már

Mikor körbefog gyönyörű dalod, bennem minden helyreáll Ha jön Szellemed, bátorrá leszek, s a félelmem elszáll Nem tart fogva semmi…

Nézz testvér fel

Fuvola, oboa, alt szaxofon, tenor szaxofon, fagott, hegedű, brácsa, cselló: Nézz, testvér, fel, az Úr van itt, lángoljon a…

Nincs más Isten (Our God)

karkotta: Kereki Krisztina kottái: Nálad lett borrá a víz, Holtakat életre hívsz, Nincs más Isten, Nincsen más. Te ragyogod be…

Nincs olyan fájdalom, gond

Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. Nincs olyan nagy hegy, mit Ő meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét, nagy vihar, mit le nem…

Nincsen más (Minden álmom)

https://youtu.be/Eg0ozumpEAM Minden álmom és vele együtt a hitet adó reményÉs minden amit az életben egy lapra tettem fel énRólad szól…

Nyitott ajtó (Csodás Királyom)

1. Csodás Királyom, Megváltóm, Istenem, hogy köszönhetném meg el nem múló szereteted? Hogy életed árán minden áldást megszereztél…

Ő közli mindenben magát

Ő közli mindenben magát, napfényben, esőben és szélben, mindenben, ami van s volt régen, szántón és szűk úton, völgyben és…

Ó, drága Jézusunk

Ó, drága Jézusunk, jóságod végtelen, kenyér és bor titkában táplálsz szüntelen. E titkos áldozat legszentebb ünnepünk, dicsérje…

Ó, halld meg Uram – Taizé

Hegedű: (Vili Balázs) Ó, halld meg Uram, ó halld meg imám, hívlak jöjj, válaszolj. Ó, halld meg Uram, ó halld meg imám, jöjj…

Ó, Jézus, jöjj

Fuvola, hegedű, cselló, gitár: Ó, Jézus, jöjj! Téged szívem vár. Rajtad kívül testem lelkem vigaszt  nem talál. Ó, kérlek,…

Ó, jöjj, ó, jöjj…

Ó, jöjj, ó jöjj üdvözítő beteljesült már az idő. Törd át az ég zárt ajtaját vár a világ sóvárgva rád. Megnyílt az ég…

Ó, Uram, Te vagy az élet

Ó, Uram, Te vagy az élet és Te vagy feltámadás! Ó, Uram én szeretlek Téged, csak Te vagy és nincs senki más! Ó, Uram a szívemhez…

Odaadom neked mindenemet

Egyszólamban: Szólamokkal kiegészítve: Odaadom Neked mindenemet, Amit akarsz, cselekedd meg most bennem, Legyen, ahogy…

Ölelj át!

Nyugalom szállja meg a lelkem, Ha Veled vagyok. Szívemben érzem, Hogy Nálad az oltalom. R: Úgy ölelj át, hogy érezzem a…

Oly közel vagy

Oly közel vagy én Istenem úgy vártam már, hogy így legyen. Énbennem vagy, s én Tebenned, melengesd át a szívemet! Köszönöm én az…

Őrizd a lépteimet!

Börtöneim cipelő szökevény, itt lakik bennem az árny és a fény, lángja az égnek, foglya a jégnek, sár-testű szívemben angyalok…

Örök szeretettel

Fuvola, hegedűI, hegedűII, cselló: Örök szeretettel szeretlek tégedet, szeretlek azért vonzottalak hűségesen kegyelemmel. Újra…

Örökkévaló

Éreztem én, a legelején megváltozott mindenÉreztem én a szeretetét, megváltott minketÉreztem én, a legelején megváltozott minden Éreztem…

Öröktől ismered

(Verse) Öröktől ismered szívem vágyát, jól látsz Te mindent, mit ember nem Lát. Ki sem kell mondjam, tudod, mit kérek, hűséged az, ami…

Örömöm, forrásom

https://www.youtube.com/watch?v=5jsgGpFoTeo Örömöm, forrásom lettél, Folyóvíz mellé ültettél, Hangodat hallom, látlak én, Jézus Te…

Örömöt adtál a szívembe

Örömöt adtál a szívembe, köszönöm Neked, Uram! Teveled élni oly jó nekem, köszönöm, hogy szeretsz, Uram! Nélküle már nem kell a…

Örülj az Úrban

refr: /:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét, Örülj az Úrban, zengd dicséretét Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét, Örülj az…

Per Crucem – Taizé

Per crucem et passionem tuam Libera nos, Domine, libera nos, Domine, Libera nos, Domine, Domine. Per sanctam resurrectionem tuam Libera nos,…

Pillangó, ha lehetnék

Pillangó, ha lehetnék Táncolnék, míg röpít a szél S ha én lennék a cinege a fán A dallal Istent dicsérném Vagy kis…

Pokoli lakoma

A feneketlen katlan fortyog, roppant kappan zsírban szortyog. Fancsali tacskó macskát bicskáz, Ördög Ödönből sör fröcsköl. Lekopik…

Psalmus humanus

Bevezető Uram, ki vagy? Szigorú Atyám lennél, Vagy szerető Anyám, Akinek méhéből a mindenség megszületett? Te lennél a mindenség…

Ragyogd át!

Négy szólamú karkotta: Jézus, jöjj el, téged vár a szívünk, Ragyogd át az életünket, hozz fényt…

Rebeka

Fuvola, cselló: Először ölel át a féltő szeretet, az Isten könnye homlokodon végigpereg. Féltő szárnyak ölelnek át, hogy…

Rejts most el

Többszólamú karkotta: fuvola 1,2; hegedű 1,2,3; cselló 1,2: Rejts most el a szárnyad alá, erős kézzel takarj be…

Rólad szóljon

Cselló kíséret: Nem kell más dal nekem, csak Rólad szóljon énekem. Téged áld a szívem, olyan jó, hogy itt vagy…

Röpke fohász

Refr.://:Röpke fohászként száll a dal égbe szárnyaló madár,Fészkét elhagyta már hozzád talál.:// Élsz, vagy utazol bárhol, de…

Ruth éneke

Kérlek add a kezed, másfelé megy mindenki, de amerre te mész, arra indulok én! Kérlek add a kezed, vezess engem innen ki, új utakon…

Sanctus

Szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a Mennyet és a földet. Hozsanna, hozsanna a magasságban! Áldott,…

Sírni láttam két szemet

Sírni láttam két szemet. Szemem mért nem könnyezett? Szájat láttam nevetőt. Túl mért nem nevettem őt? Garast kapott a szegény. Nem…

Soha ne félj!

Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr, átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, Ő lámpát gyújt neked. Mert nappal után eljön az…

Sokszor úgy érzem

Sokszor úgy érzem összeroskadok, Többé nem lesznek jó és szép napok. Nem süt rám a napsugár, Nem lesz többé tél, se nyár, Lelkem…

Szent az Úr

Szent az Úr, szent az Úr, szent az Úr, örökkévaló, Ő méltó, hogy dicsérjük, hisz Szentlelkét árasztotta ránk. Jézus él, Jézus…

Szent neved áldassék

Istenünk, a Tiéd örökké minden hatalom, áldalak, dicsérlek, szent neved magasztalom. Te vagy az Út, az Élet, Te vagy az Igazság, szent…

Szent vagy (2)

Szent vagy! Szent vagy, Uram! Szent vagy! Szent vagy, Uram! Szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a Mennyet és a…

Szent vagy… mindenségnek (K192; S155)

fuvola 1,2; hegedű 1,2,3; cselló 1,2: Másik kíséret: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenségnek Ura,…

Szép Magyarországért

Ma Európának ami népünk mit jelent, fiainknak, lányainknak mit üzen? Illúziót, egy hamis Kánaánt, s csak néhányaknak szép sikert…

Szép vagy én mátkám

Furulya, hegedú, cselló: Szép vagy én mátkám, én gyönyörűségem. Mindenestől szép vagy, szeplő sincsen benned! Kelj fel, ó…

Szerelem?

Juhász Gyula megzenésített verse Nem tudom mi ez, de jó nagyon, Elrévedezni némely szavadon, mint alkonyég felhőjén, mely…

Szeressétek egymást

Szeressétek egymást, szeressétek egymást. Szeressétek egymást, mint én szerettelek. Mondj hálát az Úrnak szüleidért. Verejtékük…

Szeretem örökké

Eléd lépek jó Uram, hol béke és nyugalom vár, vágyom, hogy érints lelkeddel, hogy múljék ami fáj. Hiszem, hogy itt vagy közöttünk…

Szeretet leszek

Anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek! Legfôbb óhajom, hogy Téged szeresselek, hogy Téged szeresselek,…

Szeretni szüntelenül

Ref.: Szeretni szüntelenül, elégni szeretetből, így oszd szét mindenedet, és légy maga a szeretet. 1. Szóljak bár emberi szóval, vagy…

Sziklára épült

Fuvola, hegedű, cselló: Készítsétek az Isten Országát, hirdessétek az Ő igazságát! Lélekből, tiszta szívből építsétek…

Szívem kincset talált

Ó, szívem kincset talált, fénylőbb csillagnál, napnál. El nem veheti senki már, mit mélyen szívem bezár. Minden ami volt enyém, mindaz…

Szívem ujjong

Szívem ujjong az én Istenemben, Kegyelme átjár, betölti lelkem. Életemnek útján elkísér, Most is bennem él! Formál…

Szívemig szállj

Honnan fúj a Szél? Honnan fúj a Szél? Honnan fúj a Szél? Honnan fúj a Szél? Ó, a Szél! A Szél jó barátom, hangját csak csendben…

Szívvel elhiszem

Szívvel elhiszem, szájjal megvallom, hogy Jézus Krisztus Úr! Nem hallgatok, mert jól tudom, igen él a Megváltom! Nincsen távol, nem…

Szólj, Uram

Én Istenem! 1.Szóljon csak egy szavad, sziklából forrás fakad! Szóljon csak egy szavad, vízből bor lesz általad! Szóljon csak egy…

Szükségem van Rád

Álmodtam százszor, és elképzeltem, Milyen lesz majd ha eljössz hozzám. Nyilik az ajtó, ott látlak Téged, Mit mondok majd, hogy nézek…

Szüless meg bennem

Az éji pásztor csendben alig ég egy kis világ, Mária szülte, hogy élj, a föld és ég Urát, és új élet virradt, virradt ma ránk.…

Találkozni jöttem veled

Találkozni jöttem Veled, Istenem Te jól ismersz engem, s én kitárom a szívem Refrén: Itt vagyok Istenem, vizsgálj meg engem Itt vagyok…

Táncol a menny

Tart még a kegyelem, és a szívem örül, Jézus eljött hozzám, rajtam megkönyörült. Kinyújtotta karját, szelíden felemelt, amíg…

Tanúim lesztek

Ha felismert volna a világ, nem lenne többé szomorúság. Nem volna háború, és együtt zengenénk a béke dalát. De nézzétek: mindenütt…

Te éltetsz engem (Breathe)

Kereki Krisztina kottái: /: Te éltetsz engem :/ Szent jelenléted Bensőmben él /: Te táplálsz engem :/ Beszédeiddel Szívemhez…

Te felemelsz

Ha lelkem árva, s kétségek gyötörnek, Ha gondok gyűlnek fáradt szívemen, Úgy várlak némán, lépteid figyelve, Míg hozzám érsz, és…

Te kötötted

Fuvola, hegedű, cselló: /:Te kötötted egybe a szívünket, imádunk együtt Téged!:/ Hogyha meglesz az, amit Te akarsz, akkor a Te…

Te vagy a fény – Taizé

Szólóversekkel: Fuvola: Furulya: Cselló: Te vagy a fény a szívemben Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a…

Te vagy a legfőbb kincsem

Te vagy a legfőbb kincsem ebben az életben. Hogy megismertelek azzal mindent megnyertem. Örök az élet és örök a nyár, ismerlek…

Te vagy az Isten

Te vagy az Isten, Te vagy az Úr, Te vagy az első, az utolsó. Te vagy a kezdet, Te vagy a vég, Te vagy az élet, úgy imádlak én. Mert a…

Te vagy az Út, amin járhatok

a HANGSZERES ALAP zenéje LETÖLTHETŐ ITT: https://drive.google.com/open?id=0B9k... Valaki közelít az emmauszi úton, Békesség! - rám…

Te vagy az, akiből élet árad

Te vagy az, akiből élet árad Te vagy csak igaz szó a számban Szívem kincse, lélegzetem, mindenem Te vagy az, akire mindig…

Te vagy városunk Ura

Te vagy városunk Ura, Te vagy népünk királya, Ez a nemzet is Tiéd, Uram. Te vagy a fény, amit várnak, a remény, de nem látnak,…

Te védj meg – Taizé

Esz dúrban (eredeti hangnem): D dúrban: Te védj meg Uram, Te vagy mindenem, És tarts meg az élet útján! Teveled boldog, boldog a…

Téged választottalak

fuvola 1,2; hegedű 1,2,3; cselló 1,2: Jézus én Téged választottalak, hol halál jár és fojtogat, ott Te vagy nekem az élet. Feléd…

Tégy engem békéd eszközévé

Tégy engem békéd eszközévé, Hol gyűlölet van - oda szeretetet vigyek; Hol neheztelés - békességedet; Hol széthúzás -…

Tegyél engem pecsétnek

Tegyél engem pecsétnek tegyél a karodra, Legyek pecsét örökké szívedre forrasztva! Erősebb a szeretet a kínhalálnál, És e buzgó…

Tékozló

Saját lábon állok, saját úton járok - Homokra épült kastély, mulandó földi kincs... A falak leomlanak, vihar közeleg, Könnyes két…

Teremts bennem

Teremts bennem tiszta szívet Ó, Uram! Az erős lelket újítsd meg bennem! x2 Ne vess el engem a Te orcád elől, Szent lelked ne vond meg…

Tetőn

Puszta Sándor megzenésített verse Felértem a csúcsra, legtetejére. Fut felém a táj, mint tyúk alá csibe. Fagyott a szél, a fák,…

Tied a dicsőség

Fuvola, hegedű, marimba: /: Tied a dicsőség és imádás felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved. :/ /: Ó hatalmas,…

Tiéd a hatalom

Tiéd a Hatalom, Tiéd az Uralom ég és föld fölött! Tiéd az Ország, és Tiéd a Királyság, áldom nagy neved! Te vagy az Úr, az…

Tied vagyunk

Hangszerelés az alábbi hangszerekre: Fuvola, klarinét, tenorkürt, hegedű 1, hegedű 2, cselló: Másik kíséret: A Föld és az…

Tisztíts meg, ó, Uram (Take me in)

Vezesd életem Uram, töltsön be a fény, Istenem vagy Te, arcod had láthassam én. Engedd hallanom a hangod, Te adsz új életet Nem adhat…

Tisztítsd meg a szívemet

A 2012. évi gitártábor zárómiséjén a győri Szent Imre templomban, az ének így hangzott: Tisztítsd meg a szívemet, újítsd meg az…

Titkos hely

Egy különös dallam ég szívem legmélyén Amit senki más nem tudhat, és nem érthet. Ezt már dúdoltam kicsi gyermekként Olyankor…

Több erőt

g mol-ban kottázva, em akkordfelirattal: //: Több erőt, több szeretetet, többet Tőled minden nap! :// És teljes szívemből imádom…

Tökéletes Jézus

Életem ereje, Hűséges szövetségesem. Uram és Megváltóm, Közelséged elég nekem. Tökéletes Jézus. Reményem, örömöm, forrásom…

Töltsd be a szívünk

Fuvola, hegedű, cselló, basszusgitár: Hívunk, töltsd be as szívünk, töltsd be az életünk, nem élhetünk nélküled, jó…

Tudom jól, bár nem látlak én

Tudom jól, bár nem látlak én, ha Te itt vagy, mindig van remény, Benned bízom hát, többé nem félek soha! Ha próbák…

Tüzes szárnyakkal

Ki tudja, honnan jő a szél és merre tart? Mi lesz a sorsunk, mikor mindent felkavar? Zúgását hallgatom, tudom, nem álmodom! R.: Tüzes…

Üdvözlégy Mária

Zongora, hegedű I, hegedű II, cselló: Hegedű, cselló, fuvola, oboa kíséret: D-dur-os változat: Üdvözlégy Mária,…

Új Bor

A Szentek Szentje többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az…

Új ének

Várván vártam az Urat És Ő hozzám hajolt, S meghallgatta kiáltásomat. Kivont a sáros fertőből, A pusztulás gödréből, S sziklára…

Új hálaének áldja Istent

Új hálaének áldja Istent a teremtés Urát, Ő hívott mindent életre, és szeretete mindig vár. Új hálaének áldja, Istent a békesség…

Újra rád köszönt a reggel

Újra rád köszönt a reggel. Tovatűnt a hosszú éj. Hajódban, kinn a tengeren csalódva látod az üres hálót. De ha felfigyelsz a…

Úr Jézus, megváltóm

Márki Ferenc fordítása: Fuvola, hegedű, cselló: Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan mint Te, Minden napon magasztalom a…

Úr lesz a Jézus mindenütt

Kereki Krisztina kottája: 1. Úr lesz a Jézus mindenütt,Hol csak a napnak fénye süt.Úr lesz a messze tengerig,Hol a hold nem fogy s…

Uram az éltem

Uram, az éltem, kezedbe tettem, Nem félek többé, áldlak örökké. Kezedben hadd legyek agyag csupán, Áraszd rám Lelkedet, pecséted…

Uram odanyújtom

Uram odanyújtom lázas kezem, Te tudod, hogy mitől beteg az én szívem; 1) érints meg, érints meg...! 2) tisztítsd meg, tisztítsd…

Uram, irgalmazz! – Jenő IV. mise

fuvola 1,2; hegedű 1,2,3; cselló 1,2: Másik hangszeres kíséret: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus…

Uram, irgalmazz! (Takács Gábor)

Uram, irgalmazz nékem! Krisztus, kegyelmezz nékem! Uram, irgalmazz…

Uram, itt vagyok (Lord I come to You)

énekszólamok: Uram, itt vagyok, változtasd meg szívemet Mert Tőled árad rám a kegyelem Uram beismerem, hogy gyengeség van még bennem De…

Uram, Neked adom szívem

Refr: Uram, neked adom szívem , szerelmed legyőz engem, /: Uram, szeretem kereszted, Uram, szívedben élek. :/ 1. Minden madár otthonra…

Uram, Szent vagy!

Uram, szent vagy! - (Uram szent vagy!) Hatalmas vagy! - (Hatalmas vagy!) Te vagy méltó! - (Te vagy méltó!) Dicséretre!…

Uram, Te szent Isten

Uram, Te szent Isten, meghajtom térdemet. Fenséged megragad, ragyog rám mint a nap. Utad, gondolatod, segíts megértenem. Kegyelmes Uram vagy:…

Uram, Tehozzád futok

Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom, Közelséged, ó mily jó énnekem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, Úgy…

Utam a fény

A hangszerelés A-dúrban készült, az eredeti hangnem: C-dúr fuvola 1,2; hegedű 1,2; cselló 1,2: Bármerre lépsz, bármerre…

Valaki rám néz

Valami eltörött idebent nézd! Valami fáj, és oly’ nehéz… Üres a csend és görcsben a kéz. De valaki rám néz… Perc fut a…

Van egy álmunk

Van egy álmom, neked is van, jól tudom, van egy hely a szívünk mélyén, ahol sok szép vágy honol. Van egy érzés, egy csendes, titkos…

Van egy folyó

Van egy folyó a szent városban, az élet folyója, ott ahol népe együtt él örökké az Úrral! Isten van közöttük, Ő vont föléjük…

Várj, és ne félj! – Taizé

cselló: fuvola: furulya: Várj, és ne félj, az Úr jön már! Várj, és ne félj, hű szívvel…

Várok rád

Várok Rád,már nyitva a szívem Nevedben bízom Uram egyedül Nincsen más csak Benned,van élet Te vagy az üdvözítő Várok Rád,hogy…

Várom Őt

A 2012. évi gitártábor zárómiséjén a győri Szent Imre templomban, az ének így hangzott: Várom Őt, várom, hogy rám néz, Nem…

Védj meg engem önmagamtól

Mondd, kié lehet a múlt és kié itt a jövő, És mondd, tényleg gyilkos-e aki csak parancsra lő, Mondd, miért engeded, hogy magam döntsem…

Végtelen – Tápláló Szent Kenyér

1. oldal: 2. oldal: fuvola 1,2; hegedű 1,2; cselló 1,2: Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti…

Végtelen szeretet

Áll a kereszt fenn az égen, ragyog ránk a sötétségben. Előttünk jár. Ő vezérli lépteink. Rajta függött, ó, az Élet! Teljesült a…

Velem vagy mindig (I am not alone)

Ha a mélyben lent járok, tudom, Te mellettem leszel. Ha a tűzben ott állok, tudom, győztessé teszel. Szívből kiáltok Tehozzád, nem…

Vigyázz rám

Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva Atyám, amíg alszom vigyázz rám! Vigyázz rám, mert sötét az…

Virrassz még, Mária

Gyermekét ébren őrző, vak éjtől mit se félő asszony, Mária; jászolban mélyen alvó, kisdede fölé hajló asszony, Mária! Ki két…

Vonj közel Hozzád! (Draw Me Close to You)

Vonj közel hozzád El nem hagylak már Mi bűn volt bennem, megbánom lelkemet felajánlom. Vágyom rád, Uram Soha el ne hagyj! A szívem legyen…

XV. zsoltár

fuvola, tenorkürt, hegedű 1, hegedű 2, cselló: Oltalmazz engem, mert én csak Benned bízom. Te vagy Uram, nékem nincs más Rajtad…

Záporként várjuk az áldást

Záporként hull majd az áldás - boldog időket ad majd az Isten. Záporként zúdul az áldás - lelkével teljes lesz majd az…

Zarándokének

Valami véget ér, kezdődik más talán. Látod, megyünk az élet sivatagán. Gyere, mert lépni muszáj! Refr: Szinte hallom, újra hallom,…

Zarándokút

Visz az út, apró pici porszemek futnak versenyt talpam alatt időről időre. Elcsitult, kialudt bennem a harag most egy-kettőre. Bárcsak…

Zene nem szól már

Zene nem szól már és minden távol jár, Jöhetek hozzád! Mit is mondhatnék, mit hozhatnék eléd, Mi neked is érték? Többet, mint…

Zengd velünk!

Fuvola, klarinét, kürt, hegedű I, hegedű II, cselló: Zengd  velünk, örökké jó az Úr! Énekeld szeretetét! Izrael háza is mondja…

Zsoltár gyermekhangra

Babits Mihály megzenésített verse Az Úristen őriz engem mert az ő zászlóját zengem. Ő az Áldás, Ő a Béke nem a harcok…

Vélemény, hozzászólás?

Welcome , today is kedd, 2022-01-25